Właściwości Pras DEWACO

koncepcja prasy elastycznej:

W odróżnieniu od innych modeli, prasa filtracyjna N-PD L może podlegać modyfikacjom w ramach swojej konstrukcji.

ekonomiczność

 • wysoka sprawność i skuteczność w stosunku cena - wydajność
 • niskie zapotrzebowanie energii
 • minimalne wymagania w zakresie obsługi
 • urządzenie o zwartej konstrukcji, zajmujące niewielką powierzchnię
 • długa żywotność
 • antykorozyjne materiały wysokiej jakości

efektywność

 • rozmaite modele dostosowane do różnych wymagań
 • wysoki stopień odwadniania
 • zdolność do pracy w systemie ciągłym 24 h / d
 • proces technologiczny wolny od wibracji
 • niskie tempo rotacji
 • minimalne wymagania w zakresie obsługi

serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

dokładność

 • jakość zgodna z wymogami normy jakościowej ISO 9001
 • punktualność dostaw

Zakres możliwych modyfikacji obejmuje:

 • do wyboru cztery drogi przebiegu taśmy w strefie odwadniania właściwego
 • układ rolek w obrębie strefy odwadniania właściwego
 • kierunek dopływu osadu do strefy odwadniania wstępnego
 • możliwość wyeliminowania sfery odw. wstepnego przy zaw. s. m.>5÷6 %

Powyższe modyfikacje dają możliwość optymalnego dostosowania urządzenia do potrzeb klienta